Onderhoudscontract

 

Het onderhoud van een klimaatregeling beperkt zich tot de reguliere schoonmaak van de filters en een degelijk onderhoud van de buitenunit. Dit is belangijk, omdat een vuile filter de efficiëntie van de klimaatregeling sterk verlaagt. 
De filters bevinden zich in de binnenunit, langs boven en langs voren voor de muurgrilles, langs onder voor de plafondconsoles en de cassetten, en langs voren voor de muurconsoles.
Een ander punt van controle: de staat van de isolatie van de circuits indien deze buiten lopen, en de staat van de buizen die geleidelijk kunnen verslijten afhankelijk van het buitenweer.

Belangrijk

  • Indien de installatie meer dan 2 kg koelvloeistof bevat, is het verplicht om jaarlijks te laten controleren of de materialen nog goed afsluiten. Het is dan ook verplicht om over een attest te beschikken dat dit bevestigt. Deze controle kan uitgevoerd worden door elke klimaatspecialist die in het bezit is van een certificaat dat aangeeft dat deze persoon kennis heeft van koelvloeistoffen (Artikel R543-80).
  • Indien de installatie meer dan 3 kg koelvloeistof bevat, is het verplicht om een register bij te houden van jaarlijkse controle. Het controle-attest dient ondertekend te zijn door de eigenaar en door de controleur, en dient 5 jaar te worden bijgehouden (Artikel R543-80).

Elke interventie (wijziging, vervanging koelvloeistof, reparatie, verwijdering, etc.) met betrekking tot klimaatregelingstoestellen dient uitgevoerd te worden door een gecertifieerde specialist. 

  • Tenzij er rechstreeks gevaar is voor personen, is het bij wet verboden om vrijwillig de koelvloeistof te verwijderen.

Om de levensduur van uw klimaatregeling te verlengen en uw elektriciteitsverbruik tot een minimum te beperken, kan u vertrouwen op KLIMAKOEL. Wij zijn gecertifieerd en kunnen uw toestellen onderhouden en u vrijwaren van de wetgevende rompslomp.